Leier ut geitene til kommunen: – Behovet for beiting er stort, vi gror jo ned

Kommunen har inngått avtale med Jostein og Monica Moen Kvendset om leie av seks geiter i sommer. Geitene skal beite i Svartvassområdet ved Skei i Surnadal.