– Det er gledelig å ønske Kirk Kapital velkommen som en større aksjonær i VivoMega. Både Kirk Kapital og GC Rieber er familieeide selskaper med fokus på å utvikle langsiktige og konkurransekraftige selskaper på en ansvarlig og bærekraftig måte, sier Paul-Christian Rieber, CEO i GC Rieber AS.

Tirsdag kveld kom pressemeldingen om at Kirk Kapital kjøper 32 prosent av aksjene i GC Rieber ViviMega.

I presseskrivet heter det at GC Rieber VivoMega AS er «en globalt ledende utvikler og tilbyder av høy-kvalitets Omega-3-konsentrater», og at «selskapets industriledende, miljøvennlige og avanserte fabrikk er lokalisert i Kristiansund».

VivoMega har 74 ansatte og distribuerer produktene globalt. I 2020 var omsetningen cirka EUR 36 m.

I de kommende år, opplyses det, har VivoMega som intensjon å investere betraktelig i økt produksjonskapasitet og produktkvalitet for å møte økende markedsetterspørsel og fremtidige kundebehov.

VivoMega var et heleid datterselskap av GC Rieber AS som vil eie 68 prosent av aksjene etter transaksjonen.

– I de kommende år har VivoMega ambisiøse vekstplaner for å forsyne Omega-3-konsentrater til kunder over hele verden – og bidra til å bedre helsen til verdens befolkning. Dette gjøres dessuten på en miljøvennlig måte, der råoljen kommer fra fiskearter forvaltet på en bærekraftig måte. I tillegg er det også gledelig for oss å kunne investere sammen en så tradisjonsrik og velrenommert partner som GC Rieber, og vi ser frem til å støtte VivoMega videre på reisen.

Det sier Kim Gulstad, CEO i Kirk Kapital.

VivoMega ønsker også den nye aksjonæren velkommen:

– Jeg er meget fornøyd at Kirk Kapital også deler vår entusiasme rundt de fremtidige mulighetene til VivoMega, inkludert våre ambisjoner om å investere i mer produksjonskapasitet og nye løsninger for kundene – og videre bidra til å forbedre verdens helse. Vi ser frem til å ha en slik velansett aktør som Kirk Kapital som medeier videre, kommenterer Jan Roger Bjerkestrand, CEO i VivoMega.

BTIG Norway, SpareBank 1 Markets og Thommessen var rådgivere for GC Rieber og VivoMega. Bruun & Hjejle og Selmer var rådgivere for Kirk Kapital.

Om GC Rieber

GC Rieber er et privateid selskap som utøver aktivt og langsiktig eierskap i en rekke selskaper i ulike industrier. Visjonen er «Creating Joint Futures» med mål om å oppnå dette både kommersielt og for samfunnet. GC Rieber Gruppen har et globalt perspektiv på drift og opererer primært i B2B-markedet. Gruppen har en årlig omsetning på omlag EUR 200 m og en totalbalanse på rundt EUR 700 m.

Om Kirk Kapital

Kirk Kapital er et familieeid investeringsselskap, eid av familien Kirk Johansen. Familien er etterkommere av Ole Kirk Christiansen, grunnleggeren av leketøysprodusenten LEGO. Kirk Kapital forvalter ca. EUR 1.3 milliarder, som er investert i hhv. strategiske og finansielle investeringer. Innen strategiske investeringer er Kirk Kapital en aktiv og langsiktig minoritetseier med større posisjoner i Alliance+, Beck Pack, Exxit59, Danske Stenhuggerier, Dansk Traeemballage, FMD, Globeteam, KOMPAN, Scanmetals, Tacton, TITAN Containers, TP Aerospace og TPS Rental Services.

Om VivoMega

VivoMega er en norsk produsent av høykvalitets Omega-3-konsentrater basert på marine oljer, forvaltet på en bærekraftig måte. VivoMegas mål er å levere den beste kvaliteten på Omega-3-konsentrater verden over. Selskapet benytter avansert utstyr for å produsere en av de mest kraftfulle, stabile og rene Omega-3-konsentratene i helsekostmarkedet. Selskapet har nylig utvidet produksjonskapasiteten sin med 60%, som inkluderer en ny industriledende fabrikklinje som leverer ultragrad DHA- og EPA-konsentrater (opp til 800mg/g). I tillegg til å være en av de ledende produsentene av Omega-3-konstentrater er VivoMega med å sette standarden for kvalitet globalt.

(Kilde: GC Rieber Oils)