Lørdag handler det om et barneløp ved Bruhagen barneskole. Målet er å få med over 100 barn. Både unge og voksne kan være med.

– Hvis vi blir over 100 stykker får vi 10.000 fra Sparebank 1 SMN, sier Tove Renate Nygård i Barnas Turklubb.

Pengene vil gå til et prosjekt som heter «Fritid og verdier» og drives av Misjonsalliansen i storbyslummen i Ecuador. Her handler det om å gi barn og ungdom et tilbud om meningsfulle fritidsaktiviteter som blant annet idrett og musikk.

Prest Carina Møller kommer til Bruhagen og vil snakke til de frammøtte. Det blir tombola og servering av mat og drikke. Alle får premie.