Legger ned skole fra 2021

Elevtallet har gått så langt ned at det kommer under grensen som politikerne har satt for å opprettholde skolen.