Dette utgjør 2,5 prosent av arbeidsstyrken. 227 av arbeidssøkerne er personer som er permitterte.

Det skriver Nav i en pressemelding.

1.991 av arbeidssøkerne er helt ledige, noe som utgjør 1,4 prosent av arbeidsstyrken. 998 er delvis ledige mens 447 er på tiltak. Justert for sesongvariasjoner er det for helt ledige en liten oppgang på 22 fra august til september og en nedgang på 732 fra januar i år.

I absolutte tall går imidlertid arbeidsledigheten videre ned fra en måned tilbake.

Behovet for arbeidskraft varierer

– Det er stor etterspørsel etter arbeidskraft i deler av industrien og i mange yrker. Blant annet er det etterspørsel innen lagerarbeid, merkantile oppgaver, elektro, transport, helse og sosial, utdanning og salg og service. Utfordringene med å rekruttere faglært arbeidskraft i Norge gjør at noen bedrifter vurderer å rekruttere fra andre land, sier direktør Stein Veland i pressemeldingen.

Selv om ledigheten i fylket er lav, er ikke situasjonen lik i hele fylket. Noen virksomheter har redusert driften, andre har permittert ansatte i påvente av nye oppdrag, og enkelte har varslet om oppsigelser.

– For de som er uten arbeid er det viktig å vite at det fortsatt er mange ledige stillinger i deler av fylket. Det gir muligheter, selv om noen må regne med en lengre reisevei til arbeidsstedet enn de er vant til, eller de må ukependle, sier Veland.

– Vi gjentar oppfordringen til de som er uten arbeid om å ta kontakt med sitt lokale NAV-kontor om de trenger hjelp til å komme i kontakt med arbeidsgivere som trenger arbeidskraft, avslutter Veland.