3. mars var tiden inne for årsmøtet i Tustna pensjonistlag. Innen klokken var 13 var det ankommet godt over 20 medlemmer. Det var tydelig at stemningen var god, praten gikk livlig, noe som alltid er et godt tegn på trivsel og hyggelig samvær. Selv om årsmøtet var første punkt på møtet så fortsatte sammenkomsten som vanlig umiddelbart etter at årsmøtet var avsluttet ca 1 time senere.

Lagets leder Roger Arne Hammer ønsket på vegne av styret velkommen til årsmøtet. Leder, nestleder og ett styremedlem sto på valg. Leder Hammer ble valgt for 2 nye år, nestleder Anne Målen for 1 år. Styremedlem Jenny Haltbakk ønsket å fratre styret etter 4 år, styret ved leder takket for hennes tid i styret, hun ble overrakt blomster og vi håper selvfølgelig at Jenny blir å se på våre møter også i framtiden.

Et nytt styremedlem ble foreslått, men siden hun ikke var til stede på årsmøtet, vil styreleder ta kontakt med henne og forhøre seg om hun vil ta på seg dette vervet. På det sosiale møtet i etterkant av årsmøtet skulle ett av medlemmene gratuleres med sin store og runde dag om enn litt forsinket i forhold til dagens møtedato, nemlig Martin Hannasvik som fylte 90 år i februar, han ble overrakt blomster og konfekt og gratulert av alle som var til stede.

Tustna pensjonistlag sender en representant til fylkesårsmøtet som avholdes i Kristiansund den 8. og 9. mars. Nestleder Anne Målen representerer laget i år.

Laget er heldig som har to meget dyktige utøvere på blant annet trekkspill og gitar. Sangen er også viktig, beklageligvis er teksten i den nye sangboken litt for liten, derfor ble lagets egne sanghefter tatt i bruk, dette er sanger og melodier hvor flere av tekstene er skrevet av lokale forfattere og tidligere medlemmer av laget.

Videre ble det opplest fine fortellinger og dikt, noe som ble godt mottat og som har vært et savn da slike framføringer av historier og dikt har vært mangelvare en tid. Vi håper også det skal arrangeres turer i år, nevnes kan tur til Brandal ishavsmuseum og besøk på Sunnmøre museum på Borgund. Videre har vi mottatt invitasjon til å besøke både Atlanterhavsspelet i Bud (6.-9. juli) v/ Endre Skar og gruppetur til Fru Guri av Edøy i uke 28. Dette skal vi komme tilbake til ved neste møte som er satt til fredag 31. mars kl. 13.

Leder Roger avslutter dette referatet med ønske om flere medlemmer slik at laget runder 50 medlemmer innen 50-årsjubileet i 2025.

Roger Arne Hammer, leder Tustna pensjonistlag