– Plasseres det nye sykehuset slik at regionen splittes ved at noen deler av regionen velger Ålesund som sykehus, mens andre velger et sykehus plassert på Gjemnes eller på Frei, vil sykehuset dermed være et samfunnsprosjekt klart i uorden med regionarbeidet, sa Dahl til Romsdals Budstikke etter ROR-møtet.

Vi har trodd at det er hensynet til pasientene som må være avgjørende. Her bringer Dahl inn et helt nytt argument; hensynet til å holde Romsdal samlet. Den samme Dahl har i årevis advart mot at politiske forhold kan bli avgjørende. Nå gjør han det samme selv.

Mange av oss er bekymret for økonomien i Helse Møre og Romsdal. 400 millioner utbetales årlig til behandling i andre foretak. Så mye som halvparten kan spares dersom pasientene på indre og nordre Nordmøre benytter fellessykehuset.

For Helse Møre og Romsdal er det derfor avgjørende å behandle flest mulig egne pasienter i egne sykehus. Å plassere et fellessykehus på Hjelset vil bare forsterke pasientstrømmen til St. Olavs Hospital.

Leder for ordfører- og rådmannskollegiet på Nordmøre, Ingunn Golmen, maner til å se Nordmøre og Romsdal sammen og plassere sykehuset slik at vi utnytter bo- og arbeidsmarkedet i begge byene. Det er kloke ord som Dahl bør lytte til.