Stramt budsjett

BUDSJETT: Kristiansund kommune investerer for 474 millioner neste år. Her Tempoveien.

BUDSJETT: Kristiansund kommune investerer for 474 millioner neste år. Her Tempoveien.

Artikkelen er over 4 år gammel
DEL

Leder Tirsdag skal formannskapet i Kristiansund behandle budsjettet for 2015. I formannskapets møte denne uka fikk de den første gjennomgangen. Der kom det blant annet fram signaler om at det kan komme en diskusjon rundt antall sykehjemsplasser.

Når Tempoveien tas i bruk, får kommunen 20 nye sykehjemsplasser. Men i budsjettet er det lagt opp til en reduksjon på 18 plasser ved Rokilde sykehjem. Dermed får kommunen bare to flere sykehjemsplasser enn det er nå. Administrasjonens svar er at hjemmetjenestene styrkes slik at flere skal kunne bo hjemme lenger. Dette er noe de aller fleste ønsker, men samtidig er det viktig å ha det nødvendige antall sykehjemsplasser som gjør at eldre får det de har krav på.

Kristiansund kommune gjennomfører store investeringer. Neste år skal det investeres 474 millioner kroner, mens det i 2014 er lagt opp til investeringer på 617 millioner. Også i årene framover skal det gjøres investeringer. Av større prosjekter er nytt opera- og kulturhus, Nordlandet ungdomsskole til 217,5 mill. kroner, Tempoveien 23 til 160,0 mill. kroner, Atlanten stadion til 29,0 mill. kroner og en satsing på bygging av

nye barnehager til 150,0 mill. kroner. Lånegjelden 31.12.2013 var på 1,763 mrd. kroner. Med maksimal utnyttelse av minste tillatte avdrag, utgjør avdrag på lån til kommunale investeringer om lag 67,9 mill. kroner i gjennomsnitt i økonomi­planperioden. Kommunens lånegjeld vil være om lag 2,06 mrd. kroner ved utgangen av 2014. Denne vil øke til 2,7 mrd. kroner i 2018. Kommunen er derfor svært sårbar for renteøkninger.

Dette forsterkes av at driften så vidt balanserer. I 2015-budsjettet legges det opp til et netto driftsresultat på 9 mill. Det tilsvarer 0,5 prosent, mens det anbefales 3 prosent. At budsjettet er stramt, er derfor ingen overdrivelse.

Artikkeltags