Starter i feil ende

FEIL ENDRE: Å kutte antall sykehjemsplasser før andre tilbud er på plass, er å starte i feil ende.

FEIL ENDRE: Å kutte antall sykehjemsplasser før andre tilbud er på plass, er å starte i feil ende.

Av
Artikkelen er over 4 år gammel
DEL

LEDERKristiansund kommune har investert 160 millioner kroner i det som skal bli et senter i framtidas eldreomsorg. Ved Storhaugen helsehus i Tempoveien skal det i tillegg til døgnplasser, bli både dagtilbud som inkluderer forebygging og behandling, en aktivitetskafé for pasienter og pårørende og en øvingsavdeling for sykepleierutdanningen. Satsingen er offensiv på flere områder, men ikke når det gjelder sykehjemsplasser. Ser man kommunens tilbud under ett, vil det bli 10 færre sykehjemsplasser enn nå etter at det nye helsehuset er tatt i bruk.

I fjor disponerte Kristiansund kommune 203,5 sykehjemsplasser. Dette er noe lavere enn landsgjennomsnittet. I tidligere planer var det derfor vedtatt at antall sykehjemsplasser skulle økes til 223 innen 2016. Nå er planene endret slik at målet er 193,5 plasser.

Rolv Sverre Fostervold i det kommunale eldrerådet er kritisk til reduksjonen i antall sykehjemsplasser. – Det er behov for flere, ikke færre, sa Fostervold i Tidens Krav lørdag. Konstituert kommunalsjef Kjetil Leirbekk forklarer situasjonen med at pleie- og omsorgstjenestene er under omstilling fra ressurskrevende sykehjemsdrift til å få flere tjenester på et lavere nivå. – I dag mangler vi mellomtilbud slik at mange eldre må ta et stort sprang fra hjemmebasert omsorg direkte til sykehjemmet, sa Leirbekk i Tidens Krav lørdag.

Han har utvilsomt et poeng. Framtidas eldreomsorg må være både fleksibel, omstillingsdyktig og mangfoldig. Det er også slik at flest mulig vil bo lengst mulig hjemme. Men skal man lykkes med dette, må man ha sikkerhet for at man får sykehjemsplass den dagen man har behov for det. Å kutte antall sykehjemsplasser uten først å bygge opp andre tilbud, blir derfor å starte i feil ende.

Framtidas eldreomsorg må være både fleksibel, omstillingsdyktig og mangfoldig.

Artikkeltags