Skaff flere pasienter

Penger: En lokalisering ved Krifast vil gi Helse Møre og Romsdal bedre økonomi.

Penger: En lokalisering ved Krifast vil gi Helse Møre og Romsdal bedre økonomi.

Artikkelen er over 6 år gammel
DEL
LederDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.iv>

Tall for 2010 viste at for pasienter som hørte til Kristiansund sjukehus sitt opptaksområde, fant kun 58 heldøgnstilbud sted i Kristiansund. Tilsvarende tall for de andre sykehusene var 59 i Volda, 62 i Molde og 82 i Ålesund. Den største lekkasjen i hele fylket hadde Surnadal, Nordmøres tredje største kommune målt i folketall. Her ble bare 15 av 100 heldøgnspasienter behandlet ved sykehusene i Møre og Romsdal i 2010. 49 valgte Orkdal og 31 valgte Surnadal. Samlet for Helse Møre og Romsdal behandles 81 av 100 pasienter i egne sykehus. Dette kostet i 2010 helseforetaket 400 millioner kroner.

Ikke alle pasienter verken kan eller skal behandles i foretakets egne sykehus. Av og til må pasienter sendes videre for å sikres den best mulige behandling. Men for helseforetaket er det svært viktig for å få orden på økonomien, at de som kan behandles, blir behandlet i egne sykehus. I debatten om valg av tomt for fellessykehus, er dette et svært viktig poeng. I 2030 er det bru over Halsafjorden. Da vil reisetiden fra Surnadal til et sykehus i Krifast-området bli vesentlig kortere enn den i dag er til St. Olas Hospital i Trondheim.

Den svake økonomien i helseforetaket er en hodepine for å sikre finansieringen av fellessykehuset. Da må dette plasseres slik at pasientlekkasjene blir mest mulig tettet. Det forutsetter et sykehus i Krifast-området.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken