Kostbar nettleie

NETTLEIE: Det må være mulig å betale tilbake for mye innbetalt i nettleie over kortere tid enn tre år.

NETTLEIE: Det må være mulig å betale tilbake for mye innbetalt i nettleie over kortere tid enn tre år.

Artikkelen er over 5 år gammel
DEL
Lederiv>

Nettleien for kunder i NEAS var i 2013 56,2 øre per kilowattime. Det er ti øre over landsgjennomsnittet og vel fem øre over snittet i Møre og Romsdal. Noe av årsaken til at det er slik, er at området NEAS betjenerr, både er grisgrendt og preget av fjord-, sjø- og fjellkryssinger. Men selv tatt dette i betraktning har NEAS de siste årene tatt en høyere nettleie enn de har anledning. Nå skal pengene tilbakebetales over tre år. Det betyr at nettleien for 2014 i snitt blir 13 prosent lavere enn den var i 2013.

For mens kraftomsetningen er gjenstand for hard konkurranse, er nettdelen av driften et monopol. Hvor mye nettleien skal være, er derfor regulert av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). Hvor mye nettleie energiselskapet får inn, avhenger av strømforbruket. Dette svinger igjen med hvor streng vinteren er. En land kald vinter vil derfor normalt føre til for mye innbetalt i nettleie. For energiselskapene er målet at kontoen for mer-/mindreinntekt fra nettleie over tid skal være nær null.

Ved årsskiften var NEAS sin gjeld til netleiekundene på 50 millioner. Nå har styret vedtatt at dette skal tilbakebetales i løpet av de tre neste årene. Denne planen har NVE ingen innvendinger til da den er i henhold til gjeldende forskrifter.

Sett fra et forbukerståsted burde for mye eller for lite innbetalt i nettleie blitt gjort opp på samme måte som for mye eller for lite innbetalt i energiforbruk. I løpet av få år skal det installeres nye strømmålere. Da blir det slutt på at vi selv må lese av forbruket. Når de nye målerne er installert, bør det også dagens forskrifter være endret slik at for mye innbetalt ett år, trekkes fra på første regning etter at man sitter med fasiten.

Artikkeltags