Fugløya bør vernes

Artikkelen er over 14 år gammel
DEL

I kommuner med begrenset tilgjengelig areal skjer det ganske ofte at verneinteresser settes opp mot utvikling, vekst, boligbygging og arbeidsplasser. I Kristiansund kommune, med sine 22 knappe kvadratkilometer, er dette en kjent problemstilling. Flere av kommunens friområder har vært under press. Noen er borte fra kartet i dag, delvis slukt av industriformål, og kanskje særlig av nye boligområder etter hvert som byen har vokst i utbredelse. Andre eksisterer fortsatt. Vernet om Folkeparkens status som friområde har for eksempel vært sterkt og bredt forankret, både politisk og i befolkningen.

Selv i andre nordmørskommuner, med betydelig mer rom å boltre seg på, støter hensynet til vern og bevaring stadig mot hensynet til næringsvirksomhet og arbeidsplasser. I Frei har også problemstillingen dukket opp med jevne mellomrom. Nå er den aktualisert gjennom forslaget om å gjøre Fugløya mellom Freiøya og Nordlandet til naturreservat etter naturvernloven. Dette er den strengeste form for vern et område kan gis.

Denne lille biten av Frei kommune er med i fylkets verneplan for de 38 mest verdifulle hekkelokalitetene for sjøfugl. Denne uka skulle formannskapet i Frei behandle planen og si sin mening om den. Dessverre endte det med at fire av sju medlemmer gikk mot å verne Fugløya.

Etter vår oppfatning, bør øya, med sin spesielle fauna, sin historie og sin betydning som hekkeplass for sjøfugl, bevares for etterslekten. Fugløya vil være et kulturminne og en levende lunge i et område hvor industrietableringen er tung, på begge sider av sundet. Da trenger vi et pustehull med yrende fugleliv.

Det faglige grunnlaget for verning, og øyas betydning som hekkeområde, ble også dratt i tvil i formannskapsmøtet. Der støtter vi miljøvernleder Aud Stølens argumentasjon om at nettopp når området er under press som hekkeområde, så må det særlige beskyttelsestiltak til.

Det vil ikke være noe betydelig hinder for utvikling av næringsvirksomhet i den framtidige, sammenslåtte Kristiansund kommune at Fugløya bevares. Vi tror snarere etterslekten vil takke for at dagens politikere og myndigheter og politikere var framsynte nok til å ta vare på den. I Ålesund sørger de fortsatt over fuglefjellet som ble sprengt til himmels for å gi plass til rådhuset. Det er ikke nødvendig å gjenta samme dumhet her. Det vil gjøre den nye kommunen fattigere om Fugløya ikke lenger er en fredet plett.

Artikkeltags