Gå til sidens hovedinnhold

Asylmottak i Halsa

Artikkelen er over 12 år gammel

Utlendingsdirektoratet (UDI) ønsker å etablere et asylmottak i Halsa med plass til 135 personer. Representanter fra UDI har vært på befaring og har lovet å lytte til hva kommunen selv sier.

Det tror vi er en klok beslutning. Jo bedre dialog det er med kommunen, og jo bedre forankret en slik etablering er, jo enklere vil etableringen bli.

En asylsøker er en person som på egenhånd og uanmeldt kommer til Norge og ber om beskyttelse og anerkjennelse som flyktning. Mens søknaden behandles, bor vedkommende på et asylmottak.

Norge gir beskyttelse til dem som er forfulgt på grunn av religion, nasjonalitet, politisk oppfatning eller medlemskap i en spesiell sosial gruppe, basert på FNs flyktningkonvensjon og norsk lov. Myndighetene har et spesielt fokus på kvinner og barns rettigheter. En asylsøker har selv ansvar for å gi en utfyllende forklaring på grunnlaget for å søke asyl.

Hittil i mår har dobbelt så mange søkt om asyl i Norge som for samme periode i fjor. Foreløpige prognoser viser at 12.000 asylsøkere vil komme til Norge i løpet av 2008. Irakere utgjør for tiden den største gruppen. Frem til mai hadde 675 personer fra Irak søkt om asyl i vårt land.

På Nordmøre er det i dag asylmottak i Tingvoll og i Sunndal. Når flere søker om asyl i Norge, blir det også behov for flere plasser. Norge har som en del av det internasjonale samfunn, ansvar for å ta sin andel av asylsøkere. Da må vi også tillate etablering av asylmottak. Ved å bruke tid og å ha en dialog mellom berørte parter, bør det være mulig med en slik etablering også i Halsa.