Torsdag formiddag var det et trafikkuhell litt nord for Moaskiftet på fylkesvei 64 i Hustadvika, mellom Eide og Malmefjorden.

– En lastebil har kjørt av veien, og sørgående felt er sperret. Det er opplyst at det ikke er personskade, opplyste Møre og Romsdal politidistrikt kort tid etter hendelsen.

Veitrafikksentralen Midt-Norge skrev i en trafikkmelding at kjøretøyet havnet delvis utenfor veien, og at politiet var på stedet for å dirigere trafikken.

Ett kjørefelt var sperret i flere timer. Tungbilberger ble bestilt, og klokken 14.42 melder Veitrafikksentralen at semitraileren er berget og at trafikken går som normalt.