Da ble det slik vi fryktet. Tvungen lønnsnemnd. KS vant, skolen tapte.

KS lyktes med sin strategi og regjeringen lot det skje. Dette ble en mørk dag – ikke bare for lærerne, men for alle som er opptatt av at Norge skal ha en god skole.

Lærerne er i opprør fordi:

- Vi ser at DITT barn står i fare for å få undervisning fra personer uten utdanning.

- Vi vet at lærerstudiene taper kampen om studentene.

- Vi vet at mange av våre dyktige lærere forlater læreryrket.

- Vi vet at lønna har noe å si for å rekruttere og beholde lærere.

- Vi vet at KS mener at det ikke er viktig at det er en lærer som underviser DITT barn.

- Vi ser at politikerne enda en gang godtar at lærerne er lønnstapere.

- Vi ser at regjeringen lar det skje.

Vi tok ansvar

Utdanningsforbundet tok ansvaret for framtidas skole da vi gikk til streik. Vi hadde ikke annet valg enn å gi et tydelig signal om tilstanden i skole-Norge og den framtida vi ser for våre barn.

KS, med styreleder Gunn Marit Helgesen i spissen, gikk ut i media for noen dager siden og la ansvaret for lærerstreiken på lokalpolitikerne. Hun sa at det er lokalpolitikerne som har gitt KS mandat til å nedprioritere lærerne for sjette året på rad.

Flere lokale parti har langt på vei gått ut og støttet lærerne, men dessverre er det altfor mange som har vært stille. De viser til at konflikten er «opp til partene å løse».

En tillitskrise

KS er vår motpart i forhandlinger. KS er politisk sammensatt av Ap, Sp, SV, H, Frp, V og KrF, og burde vært vår profesjons fremste forkjemper. Dessverre har de tydelig vist at de ikke vil ta ansvar for lærerne og for framtidas skole. Om det politiske Norge fortsetter og ikke ta grep om situasjonen, vil tillitskrisen mellom lærerne og politikerne vedvare og vokse seg større.

Det er et paradoks at lærerstreiken ble avblåst med bakgrunn i at den har «alvorlige samfunnsmessige konsekvenser». Om vi er så samfunnskritisk viktig, hvorfor skal vi ikke få samme lønnsvekst som de andre?

Kjære elev, foresatt og politiker; vit at vi aldri vil slutte å kjempe for en av de viktigste oppgavene en kommune har – nemlig å sørge for at ALLE barn møter en lærer i klasserommet!

Vi er stolte over Utdanningsforbundet og den kampen våre streikende kollegaer tok for oss alle. Vi har streiket for framtidas skole og for anerkjennelsen av vår profesjon. Kampen er ikke over – den har akkurat begynt.

Man bygger ikke tillit med tvang!