Gå til sidens hovedinnhold

Lærere i korona-skolen: Holder på å kollapse

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Lærere er overarbeidet, smitteutsatt og underbetalt for merarbeidet i pandemi-skolen. 53 prosent av dem har enten søkt seg bort – eller vurderer jobb utenfor skolen.

Resultatene går frem av en stor undersøkelse som Respons Analyse har gjort for Utdanningsforbundet. Selv om Kristiansund har vært «heldige» i pandemien når det gjelder smittetrykk, er det svært mange lærere i skole og barnehage som har mye større arbeidsbelastning i koronatid. De må på kort varsel kaste om på alle planer og lage nye, i tråd med at retningslinjene ift. smittesituasjonen endres både nasjonalt og lokalt.

Fra mandag 4. januar ble det innført rødt nivå på alle ungdomsskoler og videregående skoler nasjonalt. Fra myndighetenes side ble det lagt til grunn at undervisningstilbudet til elever skulle opprettholdes fra første dag, ved koronanedstenginger eller elevfravær. Det har vært krevende for lærerne.

Får ikke aksept

Regjeringen vedtok i 2020 å bevilge ekstra midler til kommunene for å håndtere koronapandemien. Ved oppsummering nasjonalt for 2020, ser vi at bevilgede penger til koronatiltak ennå ikke har nådd ut til skoler og barnehager.

Hvorfor er det tilsynelatende slik at kompensasjon for ekstra arbeid i skole og barnehage er så vanskelig å få aksept for, og hvorfor har ikke bevilgede penger nådd ut til kommunene?

Kristiansund kommune kutter store summer i skolebudsjettet. Skolehverdagen for våre lærere har i lang tid vært krevende, med trange budsjettrammer. Når koronapandemien kom i mars, ble det forventet av lærerne at de skulle endre hele systemet for opplæring over natta – uten å få kompensert dette arbeidet fullt ut. I tillegg måtte de stå i en svært utsatt situasjon ift. smitte i klasserom og barnehager, «fritatt» for de nasjonale retningslinjene for smittevern.

Les også

Ungdomsskolene til gult nivå

Les også

Fortsetter med rødt nivå, men tar halvparten av elevene inn på skolen igjen

Les også

80 millioner kroner i støtte til digital hjemmeundervisning

Det siste lokale smitteutbrudd med påfølgende skolenedstenginger/ karantenesituasjoner dukket opp «over natten». Rammene lokalt i kommunen bør til enhver tid sikre at lærerne ikke har så høyt arbeidspress at det går på bekostning av undervisning og læreres helse.

Klart fra sentralt hold

Spørsmålet om hvordan ekstraarbeid og annet koronarelatert arbeid skal kompenseres har vært klart fra sentrale myndigheter. Om læreren pålegges å drive undervisning digitalt i tillegg til ordinær undervisning utover det som går fram av læreren sin avtalte arbeidsplan, må læreren avtale med sin leder omfanget av det ekstra undervisningsarbeidet. Ettersom dette er et ekstraarbeid, skal det utbetales overtidsbetaling for utført undervisning.

Det skal gjøres tydelige avtaler om godtgjøring mellom lærer og leder, før undervisningsarbeidet begynner, selv om forholdene og arbeidsbelastningen i skole og barnehage til tider er svært krevende. I tillegg vet vi at det også har vært store behov for ekstra oppfølgingsarbeid i forbindelse med hjemmeundervisning som ikke regnes som undervisning, som for eksempel skole-hjemsamarbeid og ekstra elevoppfølging for å hindre at sårbare elever ikke faller fra. Dette påvirker hver enkelt lærer og skoleleder!

Vi vet at det er en utbredt praksis blant lærere å ikke kreve kompensasjon i «tide og utide». Om vi ser denne praksisen sammen med den ekstra arbeidsbelastning omlegging og tilrettelegging medfører, er det urimelig å forvente at hele ansvaret for å avklare godtgjøring for ekstraarbeid kun legges til den enkelte lærer.

Sliter seg ut

Utdanningsforbundet er bekymret for at mange lærere vil slite seg helt ut og ende opp med lengre sykmeldinger underveis eller i etterkant av pandemien, eller at vi får en masseflukt fra læreryrket. Det er vi ikke tjent med!

Lærerne fortjener å bli anerkjent for den jobben de gjør, og at det etableres en aksept for at det kreves mye av hver enkelt lærer og skoleleder og skulle «kullkaste» alt av planer for å møte stadige endringer i retningslinjer for smittevern. Og at undervisningstilbudet skal opprettholdes fullt ut for alle elevene, uavhengig av om de er på skolen eller om de av ulike grunner må være hjemme.

Regjeringa har tydelig kommunisert at merutgifter knyttet til pandemien skal kompenseres fullt ut. Lærerne har gitt tilbakemelding på at de jobber så mye at de holder på å kollapse.

Utdanningsforbundet er bekymret for om koronamidlene vi får, ikke i stor nok grad brukes til å kompensere lærerne for ekstraarbeid og til vikarutgifter på den enkelte enhet.

Er dette greit?

Kommentarer til denne saken