Lanserer forslag om flytebru over Vinjefjorden

Styret i Halsafjordsambandet anbefales å sjekke ut interessen for fast kryssing av Vinjefjorden som selvfinansierende prosjekt.