Kjell Ove Sundsøy har fått Norges Vel Fortjenestemedalje for lang og tro tjeneste i Nordre Averøy Vannverk hvor han har vært ansatt i 38 år. De første åra var Kjell Ove den eneste ansatte i vannverket og hadde ettersyn og vakt 365 dager i året. Siden den gang har vannverket gjennomgått en rivende teknologisk utvikling. Kjell Ove har i hele denne perioden vært en pådriver og en ressurs for utviklingen av vannverket.  Nordre Averøy Vannverks styre og ansatte setter stor pris på Kjell Ove og er takknemlig for den store innsatsen han har lagt ned i alle disse årene.