Marlene (16) fekk ja då ho søkte om å få gå på skule i Knarvik. Så kom nedturen

Marlene Solheim søkte fylkeskommunen om kjøp av skuleplass i Knarvik, og fekk beskjed om at søknaden var innvilga. Dette viste seg å vere feil.