Gå til sidens hovedinnhold

Laksevirus påvist i oppdrettsanlegg i Kristiansund: – Vi må ta ut fisk så fort som overhodet mulig

Artikkelen er over 2 år gammel

Veterinærinstituttet har funnet den alvorlige sykdommen pancreassykdom i et oppdrettsanlegg ved Kattholmen på Frei.

«8. august 2019 påviste Veterinærinstituttet PD forårsaket av SAV 3 på lokalitet 12872 Kattholmen. Lokaliteten ligger i den nasjonale PD-sonen og drives av Måsøval Fiskeoppdrett».

Dette melder Mattilsynet i en kunngjøring på sine nettsider. Videre opplyses det at SAV 3 er en virusvariant som ikke skal spres nord for Hustadvika, og Mattilsynet ser alvorlig på funnet fordi det er en uvanlig variant av viruset i dette området.

Må slakte

Mattilsynet varsler at påvisningen er gjort i et område med stor oppdrettsaktivitet, og melder at det nå er pålagt restriksjoner for å hindre smittespredning. Hvilke tiltak gjøres?

– Vi må ta ut fisk så fort som praktisk og overhodet mulig, altså slakting. Tømme stedet, og desinfisere. Deretter vil det bli fulgt opp med utvidet overvåking. Fisken det er snakk om er laks, satt ut høsten 2018, sier Arnfinn Aunsmo, veterinær og utviklingsdirektør hos Måsøval Fiskeoppdrett til Tidens Krav.

Les også

Lakseoppdrettere får lavere lusekrav på grunn av dødsalgen

Det er nå blant annet forbud mot å flytte fisk og utstyr uten særskilt tillatelse. Alle som ferdes i området og driver aktivitet knyttet til fiskeoppdrett må vise nødvendig aktsomhet slik at spredning av sykdom unngås.

Måsøval Fiskeoppdrett er en familieeid bedrift med utspring på Frøya i Sør-Trøndelag. Bedriften ble i sin tid opprettet av Edvin Måsøval og sønnene Bjørn og Karsten januar 1973. Bedriften startet først med oppdrett av regnbueørret, og dernest laks i 1977, og familien betegnes som pionerer innen laks- og ørretoppdrett. I dag eies selskapet av Lars og Anders Måsøval, – sønnene til Karsten og Marion Måsøval.

Pankreassykdom

Pankreassykdom forårsakes av et virus som betegnes Salmonid alfavirus (SAV) eller PD-virus.

Det finnes seks kjente subtyper av Salmonid alfavirus (SAV), hvorav to (SAV2 og SAV3) er kjent i Norge:

  • SAV1 gir PD i Skottland og Irland.
  • SAV2 er kjent fra fersvannsoppdrettet regnbueørret i Frankrike og Skottland, men en marin variant av SAV2 er nå også funnet hos laks i sjøvannsfasen og gir PD både i Skottland og i Midt-Norge.
  • SAV3 forekommer endemisk hos laks og regnbueørret på Vestlandet.
  • SAV4 er påvist i Irland og Skottland, SAV5 i Irland.
  • SAV6 er påvist i Irland.

Det viktigste smittereservoaret for SAV er infisert fisk i sjøanlegg. Sykdommen smitter både innen et anlegg, til andre anlegg innen samme fjordsystem og ved transport av infisert fisk.

SAV3 finnes utbredt på Vestlandet. De første tilfellene ble påvist i Hordaland i 1989 og frem til høsten 2003 var sykdommen kun registrert i Hordaland og Sogn og Fjordane.

Siden høsten 2003 har det vært sporadiske utbrudd av PD i Nord-Norge, men sykdommen har ikke etablert seg her. I 2004 spredte SAV3 seg sørover til Rogaland og siden 2006 har det også vært utbrudd i Møre og Romsdal.

(Kilde: Veterinærinstituttet)

Kommentarer til denne saken