Kommentar til «Tapping av distriktene».

Det er helt greit å tenke lokalt slik Farstad her gjør, men som tidl. rikspolitiker bør han også være klar over bakgrunnen for laksebaronenes utrolige vekst, og tenke på hvorfor dette er blitt mulig.

Farstad støtter utrolig nok Høyres syting over skattene, som i dette tilfellet er demokratisk riktig. De utrolige overskuddene som baronene rår over, investeres kun i liten grad til videre utvikling av arbeidsplasser etc. Jfr. de nylig utflyttede rikingene som har syltet ned enorme beløp i skatteparadiser o.l. Lite eller intet av disse midlene kommer allmennheten til gode.

De innfødte rammes

Arbeiderne i oppdrettsbransjen utfører en tidvis farlig jobb, og skaper millioninntektene som baronene lever høyt på, de tror jeg faktisk med glede betaler sin skatt. De forstår verdien av at alle bidrar etter evne, og gjerne betaler f.eks. for gratis skole til sine barn, nesten gratis helsepleie for alle osv.

Distriktene som tappes og folket som rammes er de innfødte i Amazonas-jungelen i Brasil. Norge importerer min. 1 mill. tonn soayabønner årlig derfra og det øker stadig. Arealet som kreves utgjør min. 3000 kvm2, jfr. en åker på størrelse med over 1/5 av hele Møre og Romsdal fylke, det blir faktisk en pen liten åkerflekk som stadig øker.

Urfolk/indianere og småbønder fortrenges fra sine hjem, alle sprøytemidler som benyttes fører til store helseplager, fordi det renner ut i elvene og rammer både mennesker, fisk og dyr, og har langvarig virkning.

Gjelder kun Norge?

Venstres program: «Ta vare på naturen, jord, luft vann» osv... Men dette gjelder selvsagt kun Norge? Ja, tenk om vår posisjon internasjonalt blir svekket. «Fredsprislandet» med verdens mest bortskjemte innbyggere. Jeg er glad for at jeg har bodd/bor i et annet land og kan se det hele med nøytrale øyne, fordi jeg vet hvordan de fleste andre lever og bor.

«Alt for Norges oppdrettsbaroner» virker å være målet.

Farstad, i stedet for å forsvare denne galskapen, ta saken opp med dagens rikspolitikere generelt i stedet for å tekkes Høyre.

Les også

Tapping av distriktene

Les også

Heim kommune har mye å takke havbruksnæringen for