For tiden tenker jeg på mangt og mye som flere enn meg interesserer seg for.

Jeg holder bl.a. på å skrive en bok om fotografene i M&R, primært om fotograf Engvig - fem generasjoner. Mitt utgangspunkt er i første omgang tidsperioden 1860-1920. I Kristiansund var det ca. 50 fotografer i kortere eller lenge tid i denne perioden. I høst ble jeg intervjuet av journalist Tore Dyrnes i TK. Der jeg etterlyste gamle album og gamle album ble det! Flere med fine album og gamle bilder kontaktet meg. Fantastisk, takk for det!

Fotograferte samtiden

Parallelt med arbeidet om fotografenes virke i Kristiansund, fant jeg fotografier om hva som samtidig skjedde i byen. Fotografene fotograferte det som var aktuelt der og da, mao. samtiden de levde i. Dette opplevde jeg som veldig interessant og spennende. Gjennom mitt arbeid som leder for Kristiansund Fotohistoriske Forening, vet jeg en del om byens historie. Kristiansund har en rik historisk bakgrunn. Jeg kan dokumentere bilder fra tiden lenge før mange av oss var født. Ja, hva var viktige hendelser i byen? Hvilke sammenhenger ble dokumentert med bilder?

Dokumentering

I dette arbeidet fant jeg interessante sammenhenger med fotoprosessenes utvikling og fotografens muligheter til å dokumentere samtiden som stadig er i endring.

Min oldefar, fotograf Johan K. Engvig, hadde atelier og startet egen Kino, «Torvgaden Kino» og filmet dagliglivet i Kristiansund og omegn som ble vist på egen kino.

Filmer jeg har kopi av. Han fotograferte mennesker i ulike livssituasjoner og steder på Nordmøre.

Dette materialet ga meg ideen: Hvorfor ikke lage en historisk film om Kristiansund? Jeg søkte Vindel/hoppid om midler til et forprosjekt, hvilket ble innvilget.

Manusforfatter og filmfotograf er på plass og jeg jobber nå med den fotografiske dokumentasjonen.

Deler av Kristiansunds samfunnsutviklingen kan dokumenteres ved hjelp av bilder/film parallelt med den fotohistoriske utviklingen. Populært sagt: «Alt henger sammen med alt».

Trenger hjelp

I denne sammenhengen trenger jeg hjelp av deg som leser dette, til å fortelle meg hva du synes er de tre viktigste hendelser i byens historie fra 1860 fram til 1975.

Krigen var en grufull opplevelse. Dette tema kan jeg dekke med fotografier bl.a. fått av min far som fotograferte krigens gru og var med i XU.

I denne sammenhengen ønsker jeg innspill om andre historiske hendelser som har skjedd i Kristiansund.

Jeg takker og neier for alle innspill og gode råd!