Yrkesseksjon helse og sosial i Fagforbundet Rindal ønsker å komme med noen betraktninger rundt prosessen med å vurdere å sette ut vasking av klær på anbud.

Vi forstår at i den økonomiske situasjonen vi står i må en kaste alle baller opp i lufta for å se på mulighetene for å redusere driftsnivået uten at det går ut over tilbudet til de som skal motta hjelp og omsorg. Ved å legge ned vaskeriet sparer en 1 ½ årsverk, og det kan sikkert være fristende. Men, dette skjer ikke uten at det får konsekvenser for tjenesten og det tilbudet som blir gitt.

Om det lønner seg økonomisk å sende bort skittent, delvis våte klær, vil en naturligvis få noen tall på hvis en legger tjenesten ut på anbud. Men, det er IKKE bare håndduker, vaskekluter og sengeklær som blir vasket på vaskeriet daglig.

All privatklær til beboere/pasienter i tillegg til duker, gardiner osv. blir også vasket der. Dette gjelder for de som bor på helsetunet, men også for en del av de som har tilbud om hjemmetjeneste. Hvem skal gjøre denne jobben?

Det er lett å tenke at dette arbeidet blir det vi som jobber på den enkelte avdeling som må ta over, oppgaver som kommer på toppen av det vi har i dag. Er dette rett bruk av tid? Det vil klart få som konsekvens at det blir mindre tid til å følge opp den enkelte pasient/beboer. Å vaske klær går ikke av seg selv. Klart at vi av og til kan sette på ei vaskemaskin, det gjøres også i dag. Men, skal vi ta over all vasking av privatklær, stryking av skjorter, duker og mye mer vil det ta tid.

Så Yrkesseksjon helse og sosial i Fagforbundet Rindal ber administrasjonen og kommunestyret ta med seg dette i vurderingen av om en skal legge ned vaskeriet og sette arbeidet ut på anbud. Vi er klar på at en bør ta vare på den kompetansen de ved vaskeriet har og la de som kan dette fortsette med arbeidet også framover. Dette er et fag, og ikke noe en bare gjør i en ledig stund. Så, la vaskeriet bestå, da kan vi som jobber nærmest pasienter/beboere få bruke tiden til å følge opp de som har behov for de tjenestene best mulig.