Gå til sidens hovedinnhold

– La oss snakke mer om ansvarlighet, Stenstrøm

Færre hadde hatt problemer med pengespill om utenlandske spillselskap fulgte norsk lov.

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Carl Fredrik Stenstrøm i Norsk Bransjeforening for Onlinespill skriver mye om ansvarlige pengespill. Men på samme tid er hans egne medlemmer blant de som bryter norsk lov i stor skala, og tilbyr og markedsfører pengespill i Norge uten tillatelse.

Stenstrøm beskylder Lotteritilsynet for å gå inn i en politisk debatt om pengespill. Vår rolle er å bidra med fakta. Derfor korrigerer vi Stenstrøm, når han feilaktig lover ekstra milliarder til gode formål hvert år dersom spillmodellen blir endret.

Les også

Stortinget må bestemme over hele spillmarkedet

Les også

Norsk spillpolitikk fungerer ikke

Les også

Dagens spillregulering bør respekteres og styrkes

Det er legitimt å lobbyere for en annen pengespillmodell enn den vi har i dag, slik Stenstrøm og NBO gjør. Men der andre lobbyister respekterer gjeldende regelverk, mens de arbeider for endring, jobber de ulovlige pengespillselskapene parallelt med å få flest mulig nordmenn til å spille hos seg. Det gjør de selv om de er fullstendig klar over at spillene de markedsfører skaper store sosiale problemer for mange. Det er et stort paradoks at konsekvensene av at spill tilbys ulovlig, blir brukt som argumentasjon fra de ulovlige aktørene i debatten om lisensiering.

Stenstrøm viser til Sveriges innføring av lisensmodell for pengespill fra 1.januar 2019. Men han er igjen lemfeldig med fakta. Stenstrøm gir inntrykk av at omreguleringen gav den svenske staten 6,6 milliarder ekstra i 2019, som om staten ikke hadde inntekter fra spill før omreguleringen. Tallet som Stenstrøm referer er ikke ekstra penger på grunn av omreguleringen av pengespillmarkedet. Det er mer de reelle inntektene staten har fra spill, og dessuten feil.

Det er et stort paradoks at konsekvensene av at spill tilbys ulovlig, blir brukt som argumentasjon fra de ulovlige aktørene i debatten om lisensiering.

Henrik Nordal, avdelingsdirektør i Lotteritilsynet

I 2018, altså før omreguleringen, var den svenske statens inntekter fra spill omkring 6 milliarder kroner. I 2019 var den ikke 6,6 milliarder, som Stenstrøm skriver, men 4,4 milliarder. Årsaken til nedgangen var at Svenska Spel bestemte seg for å ikke dele ut noe av sitt overskudd til staten, på grunn av koronasituasjonen. I 2020, derimot, ligger inntektene an til å bli 7,5 milliarder kroner. Uten pandemien ville inntektene for 2019, ifølge det svenske Statskontoret, blitt rundt 6 milliarder – altså det samme som før omreguleringen. Dersom han er interessert i fakta, kan Stenstrøm lese mer om det her: Utvärdering av omregleringen av spelmarknaden. Delrapport 4. Andra året med den nya spelregleringen (2021:5) (statskontoret.se)

Det Stenstrøm heller ikke forteller er at der vi er bekymret for at utenlandske spillselskaper tilbyr spill ulovlig til nordmenn, er NBOs egne medlemmer bekymret for det samme i Sverige. I november 2020 sa Gustaf Hagman, Leo Vegas-sjef og NBO-medlem, dette: «I Sverige ser vi en bekymringsfull utvikling hvor det uregulerte markedet fortsetter å vokse. […] Problemet er stort og rokker ved fundamentet til hele den svenske lisensmodellen». En lisensmodell løser med andre ord ikke problemene med ulovlige aktører.

Kommentarer til denne saken