Ny høringsrunde for landbasert oppdrett på Tøfta i gang. Etter at tvilen om dette virkelig kunne defineres som et landbasert oppdrettsanlegg ble tilbakevist i Sogn og Fjordane tingrett, så søkes det på nytt om vederlagsfri landbasert konsesjon på Tøfta til drive fiskeoppdrett.

Tøfta ligger på nordspissen av Averøya med storhavet rett imot, mellom lille Øksenvågen og Stavneset fyr. Området er i dag en av Averøyas få gjenværende naturperler og benyttes aktivt til frisluftsliv, fiske og annen rekreasjon. Ifølge den interkommunale sjøområdeplanen for Nordmøre er området rundt Stavneset ikke regulert til akvakulturformål, men regulert som et V(vern) NFFF (Natur, Ferdsel, Fiske og Friluftsliv)-område ment for «bruk og vern av sjø med tilhørende strandsone».

Vil være ødeleggende

Stavnesets venner er leietaker av Stavneset fyrstasjon og nærmeset nabo til Tøfta og det omsøkte oppdrettsanlegget. Vi er en frivillig organisasjon som tar vare på fyret, og som til daglig ser den store verdien i å bevare området rundt fyret for bruk av allmennheten. Etablering av et oppdrettsanlegg på Tøfta vil være ødeleggende for natur og miljø og forringe naturopplevelsen for alle som bruker dette fantastisk flotte området til friluftsliv, ferdsel og fiske.

Tøfta og sjøsonen rundt består av naturtyper med høy verdi, og er et av Averøyas få uberørte områder langs kystlinja.

Astrid Grøtting Straumbotn

Stavnesets venner registrerer at Stavneset fyr årlig besøkes av mer enn 20.000 personer. Med sin lette tilgjengelighet og godt tilrettelagte stier blir Stavneset besøkt av folk i alle aldre. Dette er et stikk ut-mål både sommer og vinter. Hver søndag fra påske og ut september har vi åpen kafé og galleri. Begge deler er godt besøkt og er en god inntektskilde for skoleungdom og lokale kunstnere. Til sommeren har vi planer om å utvide tilbudet med omvisning i fyrlykta. Mange av de besøkende bruker Stavneset som fiskeplass, og vi har lagt til rette for sløying og filetering av fisk ved naustet. Stavneset brukes også til kulturelle arrangement av ulike slag. Alt fra musikalske innslag fra lokale utøvere til konserter med profesjonelle artister.

Magisk opplevelse

Biblioteket legger ut bøker i ei postkasse ute ved fyret til utlån. Å sitte på svabergene på Stavneset en fin sommerkveld, lese i ei bok, fiske fra bergan, se oteren leke i vannet eller havørna jakte, eller bare nyte synet av sola som går ned i horisonten. Det er magisk! Det vet alle som har opplevd det.

Etablering av oppdrettsanlegg på Tøfta vil ikke bare avskjære en av tilkomstene til Stavneset. Hele området Tøfta-Stavneset tilhører reguleringsområdet for landbasert oppdrettsanlegg. Bildet under viser Averøy kommunes reguleringsplan for tiltenkt område til landbasert oppdrettsanlegg.

Det vil på grunn av dimensjonene på anlegget, molo, utslipp, trafikk og støy være totalt ødeleggende for dette vakre friluftsområde, som har en så unik og dramatisk natur med et så rikt artsmangfold.

Kun 3,6% av kyst- og havområdene våre er vernet i dag. Stadig nye utbyggingsplaner gjør at naturen langs kysten forsvinner bit for bit. Mye kystareal i Norge er allerede endret på en slik måte (irrerversibelt) at restaurering ikke er mulig. Tøfta og sjøsonen rundt består av naturtyper med høy verdi, og er et av Averøyas få uberørte områder langs kystlinja. La dette området forbli beholdt som et V(vern) NFFF (Natur, Ferdsel, Fiske og Friluftsliv) område ment for «bruk og vern av sjø med tilhørende strandsone».

La en av de få gjenværende naturperlene på Averøy bestå. Bevar Tøfta-Stavneset som friluftsområde.

Les også

Kor mykje skit er 950 tonn?

Les også

Oppdrett på Stavneset: – Hvor er empatien og respekten for den flotte naturen som blir rasert?

Les også

Oppdrett ved Stavnes Fyr: – Biologisk rapport favoriserer utbygger

Les også

Stavneset er truet igjen