«La deg ikke skremme av at det første ordet i boka i år er «Æsj!»!»

Slik starter forordet i årets utgave av «Du mitt Nordmøre». Boka kom ut første gang i 1966 og rommer tekster av både ny og gammel sort, av dikt, prosa, natur og miljø, kultur og næringsliv.

Det er elever i 8. klasse ved Tingvoll barne- og- ungdomsskole som har fått æren av å ha de første sidene i boka. Bidraget tar oss inn i temaer som ungdommene er opptatte av: Mobbing, utenforskap, pandemi, miljø, naturopplevelser, idrett og pengegriske fotballtopper.

Skriftstyret, bestående av leder Astrid Asheim Aubert, Ingrid Kjønnøy og Rolv Sæter, skryter av bidraget de har fått.

– Vi er glade for å ha bidraget fra ungdommene forrest i boka. Vi har et vidt aldersspenn blant bidragsyterne i år, der de yngste er 13–14 år og den eldste, Hedvig Wist, er 96 år, forteller Ingrid Kjønnøy.

Går aldri tom

Blant bidragsyterne trekker Aubert og Kjønnøy fram mange perler. Øyvind Rangøy fra Averøy har bidratt med flere dikt, og får også hederlig omtale av skriftstyret for utgivelsen av diktboka «Dødsbu». Svein Sæter og Johan Øiestad har skrevet stykket om dagboka som endret livet til Martin.

– Årets bok har stoff fra de aller fleste kriker og kroker. Det er også målet, å lage en bok for hele Nordmøre, sier Aubert.

– Det er første gang at vi har et bilde av Kristiansund på framsiden. Det er et fantastisk flott bilde som passer svært godt, sier Aubert.

Boka er nå i salg på ARK-butikker langs hele Nordmøre, samt på Coop og andre dagligvarer. Det er også mulig å kjøpe direkte av skriftstyret.

– Selv om boka har vært produsert siden 1966 går man aldri tom for ting å skrive om. Det flommer heller over, sier Kjønnøy.