Det er ikke ofte folkeavstemminger blir tatt i bruk i Norge. Fra 28. desember til 17. januar skal det for første gang på mange år holdes en folkeavstemming i Kristiansund, nemlig om vi skal bli en del av Trøndelag, eller bli værende i Møre og Romsdal. Akkurat den delen skal vi ikke gå noe nærmere inn på, for folkeavstemminga handler ikke bare om regionstilhørlighet, men også om demokrati.

Da Smøla kommune for rundt tre måneder siden skulle ta stilling til det samme spørsmålet som Kristiansund nå står foran, ble det bestemt at det skulle avgjøres gjennom en folkeavstemming, der alle over 16 år hadde mulighet til å bidra med sitt standpunkt. For rundt 230 16- og 17-åringer var dette en første mulighet til å delta i demokratiet. Hva de stemte var riktignok ikke avgjørende for valget, men alle disse fikk for første gang opplevelsen av å kunne gjøre en forskjell i politikken, noe som er en verdifull opplevelse.

I Kristiansund skal direkte demokrati snart tas i bruk om fylkestilhørighet. Forskjellen fra Smøla, er at dette direkte demokratiet som skal tas i bruk i Kristiansund, er litt mindre inkluderende, for her får ikke 16- og 17-åringer lov til å stemme. Etter statistikken å dømme, er det jo nettopp disse som har lengst igjen å oppleve en fylkeskommune, så hva kan være grunnen til at denne gruppa blir ekskludert fra denne folkeavstemminga i Kristiansund? Som ungdommer, kan vi bekrefte at vi også, overraskende nok, har meninger, men vi er ganske underrepresenterte.

Man kan alltids argumentere for at vi burde ha en 18-års aldersgrense for et stortingsvalg, for det handler om utallige saker, og det er mange alternativer. Det er ikke tvil om at man må være litt moden for å kunne være med å bestemme hvem som skal styre landet vårt. En folkeavstemming om kommunen din skal bytte fylke eller ikke, handler derimot kun om én sak, og det er to alternativer. Likevel velger vi å sette samme aldersgrense for dette, i grunnen enkle valget, som for stortingsvalget. Dette er noe vi kan endre med et enkelt vedtak, så vi kan gi flere hundre ungdommer i Kristiansund denne samme muligheten som ungdommene på Smøla fikk.

Så hva vil skje om vi nå bestemmer oss for at også 16- og 17-åringene skal få være med å avgjøre hvilket fylke vi skal bo i? Trolig ikke så mye, sikkert ikke mer enn at vi får flere stemmeberettigede, og forhåpentligvis flere stemmer, ergo et større demokrati. Kommunen er ikke pliktig til å ha folkeavstemming i det hele tatt, men velger likevel å gjøre det, nettopp for å styrke demokratiet. Alt i alt er det vel det det handler om – demokrati. La oss utvide det!

Les også

– Innad i et fylke skal man ikke slåss med hverandre, man skal slåss sammen

Les også

Ohrvik og slåsskamper