Forsvaret sendte lørdag kystvaktfartøyet KV «Svalbard» for å kontrollere den russiske isbryteren «Yury Topchev», som har ligget i ro i Norskehavet, nordvest for Kristiansund siden fredag.

Båten lå da nærheten av rørledninger som blant annet forsyner Storbritannia med mer enn 25 prosent av landets samlede gassbehov hvert år, skriver AldriMer.

Tidens Krav tok kontakt med talsperson for Forsvarets Operative Hovedkvarter, Thomas Gjesdal, lørdag ettermiddag. Gjesdal sa da at forsvaret har god oversikt over all aktivitet i sine områder.

– Vi er klar over at Yury ligger der, men vi har ingen grunn til å spekulere i hvorfor. Det er en del vær der ute nå, så det kan være grunnen til at den ligger i ro, sa Gjesdal til TK.

Til NTB sier Gjesdal at når et skip ligger rolig over tid undersøker de rutinemessig hvorfor. Utover det ønsker han ikke å spekulere.

Droneobservasjoner ved Åsgard-feltet

Søndag bekrefter politiet at det lørdag ble observert én eller flere droner ved Åsgard-feltet på Haltenbanken i Nordsjøen.

Droneobservasjonen ble gjort av ansatte på Åsgard-feltet, skriver Aldrimer. Til NRK bekrefter Sør-vest politidistrikt de har fått inn varsel om en mulig drone.

Det er Møre og Romsdal politidistrikt som har sokkelansvaret for området, men det er Sør-Vest politidistrikt som står for koordineringen, opplyser operasjonsleder i politiet, Roar Fylling, til Tidens Krav.

Det er Equinor som har operatøransvaret på Åsgard-feltet. Til nettstedet ønsker de ikke å kommentere de nye observasjonene direkte.

«Vi ser alvorlig på den uidentifiserte droneaktiviteten som har blitt observert ved noen av våre anlegg og installasjoner. Vi rapporterer alle observasjoner til myndighetene for etterforskning (politi og petroleumstilsynet)», opplyser pressetalsperson Gisle Ledel Johannessen i Equinor til NTB.