Denne stamveien har enkelte likheter med andre stamveier ved at den legges utenom tettbebyggelse, mens den andre stedet vil gå gjennom tettbebyggelser og dermed være helt forskjellig fra moderne stamveier.

Statens Vegvesen arbeider nå med ulike traseer forbi Vinjeøra. Disse er omtalt i TK 28. april og 18. mai, og her er det nå muligheter for at veien kan bli lagt utenom sentrumsbebyggelsen, slik man normalt gjør med stamveier.

Gulstripeaksjomen kjempet i mange år for at den smale og svingete dødsveien mellom Betna og Liabøen skulle utbedres. Her pågår nå arbeid med moderne vei som blir langt kortere og raskere ved at veien ikke lenger går gjennom sentrumsbebyggelsen på Liabøen.

Sentrumsbebyggelse

Men kyststamveien E 39 vil i lang tid og kanskje alltid forbli ulik alle andre normale stamveier, og det gjelder passeringen gjennom sentrumsbebyggelsen i Batnfjordsøra og Molde.

Kampen om E 39 forbi Molde pågår stadig mellom Møreaksen og Romsdalsaksen. Uten lobbyistene i Møreaksen AS ville navnet trolig heller vært Moldeaksen eller Aukraaksen, men vi må vel forholde oss til det navnet som er blitt offisielt, til tross for at det er misvisende.

Møreaksen kjennetegnes av lange og dype undersjøiske tuneller og passerer gjennom Molde sentrum. Romsdalsaksen holder seg på overflaten, går utenom sentrum i Molde og er kortere.

Enkelte røster hevder at både Møreaksen og Romsdalsaksen er utredet, men dette tilbakevises av Bernhard Riksfjord i TK for 1. juni i år, der han skriver: «Romsdalsaksen manglar beviseleg alle former for utredningar, kommunedelplanar, høyringar, konsekvensutredningar og ikkje minst nødvendige politiske vedtak – lokalt, regionalt og nasjonalt».

Møreaksen

Utbyggingsdirektør Kjell Inge Davik i Statens Vegvesen hevdet i TK 5. juni «at den såkalte Møreaksen-traseen svarer best på bestillingen fra regjeringen». Hvilken bestilling snakker Davik her om, den opprinnelige bestillingen på en kyststamvei eller et senere forsøk på å gjøre Ålesund og Molde til et felles bo- og arbeidsmarked?

Regjeringen Solberg har en klart uttrykt byvekstpolitikk, riktignok bare forbeholdt de største byene. Kristiansund og Molde er for små og faller utenfor, men noen har funnet ut at dersom Molde kan gjøres til en drabantby for Ålesund, så vil også Molde kunne nyte godt av regjeringens byvekst- og sentraliseringspolitikk.

Sykehusveien

Kyststamveien E 39 går i dag gjennom sentrum av Batnfjordsøra, med 40-sone, miljøgate og hårnålsvinger. Dette blir sykehusveien for Kristiansund og store deler av Nordmøre når det nye fellessykehuset på Oppdøl/Hjelset i Molde åpner.

Samferdselsministeren sendte 27.11.2020 ut pressemelding om den nye felles sykehusveien til glede for Romsdal og Nordmøre. Dette gjaldt E 39 fra Lønset til Hjelset som da fikk sin bevilgning utenom tur og utenom NTP, slik at den skal være klar til åpningen av fellessykehuset. Hva pasienter fra Kristiansund og Nordmøre har på Lønset å gjøre forklarte han ikke i pressemeldingen. Han har heller ikke svart verken på leserinnlegg eller brev, så vi vet ikke bakgrunnen for at han innbiller seg at denne veien har noen nytte for Kristiansund og Nordmøre.

Kristiansund har lengre vei enn Molde til det nye fellessykehuset på Oppdøl/Hjelset, og må altså også klare seg med dårligere vei. Ikke så merkelig at de fleste inviterte gjester fra Kristiansund og Nordmøre uteble fra grunnsteinsnedleggelsen.

Nordmøre

Møre og Romsdal har vært så heldig å ha lederen av Stortingets samferdselskomite, Helge Orten, og han kunne i september i fjor gledesstrålende slippe ut budsjettlekkasjer om denne nye sykehusveien. Han kunne også slå seg på brystet og motta ros i desember i fjor etter budsjettvedtaket i Stortinget. Hvorfor sørget han ikke for at forslaget som ble vedtatt, inkluderte hele strekningen Lønset-Hjelset-Astad, slik at veien også kunne være til nytte for Kristiansund og Nordmøre og ikke bare for Molde og ytre Romsdal?

Kan årsaken være motstand fra Helge Ortens partifeller på Batnfjordsøra i Gjemnes som ønsker seg størst mulig trafikk og handel i bygdesenteret, og derfor har varslet at de vil kjempe med alle mulige midler for å utsette eller forhindre at E 39 skal legges utenom sentrum av Batnfjordsøra. Er det pasientene eller ambulansearbeiderne som skal innom og legge igjen noen kroner hos handlende på Batnfjordsøra for å få lov å passere?

Sykehusveien er en del av E 39, iallfall Astad-Hjelset, og også Lønset-Hjelset dersom Møreaksen bygges. Mens Romsdalsaksen utredes, kan derfor Astad-Hjelset bygges. Når Romsdalsaksen er ferdig utredet, kan Lønset-Hjelset bygges, og da med standard avhengig av om den er en del av kyststamveien E 39 med Møreaksen, eller om den er en lokal sykehusvei for Molde og ytre Romsdal.

Valget mellom Møreaksen og Romsdalsaksen må baseres på den opprinnelige bestillingen, altså at E 39 er en kyststamvei.