Kultur, historie og reiseliv er viktige saksområder for Venstre fordi vi setter både kultur og verdiskaping høyt. Kystpilgrimsleia har nettopp disse tre elementene i seg der den strekker seg langs norskekysten fra Egersund til Nidaros.

Ett av tre

Gurisenteret på Edøya er ett av de tre regionale kystpilegrimsentrene(RPS), og det eneste i Møre og Romsdal. Det finnes i tillegg ti nøkkelsteder underlagt hvert RPS, hvor i alt seks av dem ligger i vårt fylke, nemlig Herøy, Borgund, Giske, Veøy og Kvernes. De tre andre pilgrimsentrene er Avaldsnes, Bergen og Selje.

Pilgrimsenteret på Edøya er kommet langt i å etablere seg i egnede lokaler på Gurisenteret, skape de aktiviteter som må være på plass og sikre en organisering som ivaretar planlagt drift. Det som gjenstår, er å sikre en langsiktig og stabil driftsøkonomi, noe som gjelder alle sentrene langs Kystpilgrimsleia.

Prekært behov

Vi var gjort kjent med at det er et prekært behov for ytterligere statlige midler for permanent drift. Derfor tok vi turen til Smøla og senteret på Edøya en solfylt julidag for å bli nærmere kjent med Kystpilgrimsleia. Dagen før besøkte vi nøkkelstedet Kvernes og fikk der se både Borgstua og Kvernes stavkirke.

De fire RPSene langs kysten finansieres per dato midlertidig i en oppstart/prosjekt-fase med midler hovedsakelig fra fylkeskommuner og vertskommuner. Ifølge statlig vedtatt «Langtidsplan for pilegrimssatsinga i Norge 2020 – 2037», er målsettinga ei permanent etablering av de fire vedtatte regionale sentrene for Kystpilegrimsleia, med fullfinansiering av disse sentrene gjennom et reelt spleiselag mellom stat (60 prosent), fylkeskommune (20 prosent) og vertskommune (20 prosent) innen 2022.

Etter at Kulturdepartementet bevilget en mill. kr. som startbevilgning på statsbudsjettet i fjor høst, gjenstår det at staten nå til høsten øker dette årlige beløpet med ytterligere fire mill.kr på statsbudsjettet for 2022. Det var det klare budskapet vi fikk med oss fra besøket vårt på Edøya.

Nøkkelrolle

Venstre – som har statsråden i Kulturdepartementet ved Abid Raja – har en nøkkelrolle her. Viktig er det også at Kystpilgrimsleia har erfarne pådrivere i vårt fylke som Pål Farstad og Iver Nordseth.

Denne saken angår hele Møre og Romsdal med Regionalt pilgrimssenter på Edøya i Smøla kommune og nøkkelstedene Herøy, Borgund, Giske, Veøy og Kvernes. Vi vil ta med oss saken videre for innspill til regjeringens forslag til statsbudsjett 2022. Kystpilgrimsleia må ha statlig medfinansiering i høstens statsbudsjett.

Lena Landsverk Sande, førstekandidat og Ragnhild Helseth, andrekandidat, Møre og Romsdal Venstre sin stortingsliste 2021