En kvinne fra Kristiansund skal ha bløffet til seg penger fra kjøpere som trodde hun skulle sende varer hun lovte å sende.

Kvinnen, som er i 30-årene, er tiltalt for tre brudd på straffelovens paragraf 371 «for med forsett om å skaffe seg eller andre en uberettiget vinning å ha framkalt, styrket eller utnyttet en villfarelse og derved rettsstridig forledet noen til å gjøre eller unnlate noe som voldte tap eller fare for tap for noen». Altså bedrageri.

I løpet av et par dager i april skal hun ha mottatt til sammen snaut 20.000 kroner fra tre forskjellige personer på Vipps. Alle tre trodde kvinnen skulle sende dem en iPhone pro.

– Hun fortiet at hun ikke kom til å levere i henhold til avtalen, eller hun medvirket til dette, sier politiadvokat Lina Ersvik Pettersen i tiltalen mot kvinnen. Det er nå berammet sak mot henne i tingretten.

Der vil det bli lagt ned påstand om at hun må betale erstatning til de tre kjøperne hun skal ha bløffet.