Hva om Kristiansund kommune kunne fått seg et museum for kunst: Kristiansund Kunstmuseum/-senter?

Det er et savn at Kristiansund ikke har et kunstsenter for profesjonell kunst. Kristiansund kommune har bl.a. en kunstsamling stuet vekk et sted som vi alle bør få tilgang til.

Når biblioteket tømmes og etableres på nytt i Normoria, kan dette bli et flott tilbud, nært knyttet til Normoria, men med eget opplegg.

I tråd med den nåværende byutviklingen med kulturhus og Campus kunne dette være med på å gi byen et viktig kulturelt løft, vekke nysgjerrighet, presentere kunst som ellers ikke er tilgjengelig i byen, samt øke viktig turisme.

Et kunstmuseum/senter vil også skape synergier til andre museum/senter i Norge og i verden ellers. Her kunne det også etableres en kafé eller restaurant med et nytt og fristende utvalg som et møtested blant kunsten.

Jeg foreslår at Kristiansund kommune nedsetter et utvalg for å utred denne muligheten. Tidligere Norge Bank er et gedigen arkitektonisk bygg, modernistisk/ funksjonalistisk stil. Det kan ikke brukes til hva som helst. Det er ikke fredet, men definert som verneverdig.

Det er heller ikke hvem som helst som er arkitekt, faktisk to: Eivind Mostue og Ole Lind Skistad.

Jeg synes det er skandaløst om det må brukes til for eksempel kontorer, forretningsmessige etableringer.

Kristiansund har nå en enestående sjanse til å få et eget kunstsenter.