INNSENDT BIDRAG: Kunstgressbanen på Bruhagen har vært mye i mediene de siste to årene. Denne gangen var banen et objekt for 8. trinns bærekraftsprosjekt, hvor de undersøkte spredning av gummigranulat rundt kunstgressbanen. Er kunstgressbanen bærekraftig?

På fredag fikk de høytidelig besøk av ordfører Ingrid Rangønes, samt 7. trinn ved Utheim skole, for å engasjere de i saken.

Viktig arena å være aktiv

– Kunstgressbanen er viktig for å ha et fotballtilbud hele året, sier elev og fotballspiller Viljar Aandahl Nekstad.

Uten banen har spillerne på øya et svært redusert tilbud vinterstid, noe de smertelig har fått oppleve de siste to årene når banen har stått «på vent». Det var viktig for elevene å formidle disse fordelene med banen.

– Banen er en sosial møteplass, tilføyer Tobias Jørgensen. Her er det naturlig å møtes etter skoletid, og aktivitet er jo også bra for helsa vår.

I løpet av uka har 8. trinn undersøkt hvor mye granulat som har havnet på avveie, både ved å riste av seg og måle opp alt som sitter fast i klær og sko etter ei økt på banen, men også ved å ta jordprøver av områdene rundt.

Alle gruppene erfarte at gummigranulatet har lett for å komme på avveie, og at mye har spredd seg. Forsking viser at granulatet fra kunstgressbaner kan være en stor kilde mikroplast, da det anslås at flere tusen tonn havner i naturen.

Lærerikt besøk

Ordfører i Averøy kommune, Ingrid Rangønes, var meget imponert over arbeidet elevene hadde lagt i prosjektet.

– Ungdommene hadde virkelig gått inn i oppgaven, og presentasjonene bar preg av både kunnskap og engasjement. Det var også veldig stor bredde i måten de la det fram på. Aldri har jeg lært så mye om granulatens fordeler og bakdeler i bruk på kunstgressbaner, og jeg fikk virkelig utfordret kunnskapen min på bærekraft.

Elevene fra Utheim synes det også var interessant å komme på besøk. Dette var deres første møte med ungdomsskolen, og det var kjekt å se hvordan elevene jobbet med prosjekter, og de lærte nye ting om den nye kunstgressbanen som snart blir en del av deres skolehverdag over sommerferien.

– De sa litt forskjellige ting på de ulike gruppene, så vi lærte nye ting hele tiden, sa en av elevene.

Ordfører Ingrid legger til at hun er imponert over måten elevene har jobbet med prosjektet på.

– Det var selvfølgelig også veldig kjekt å være der på besøk sammen med 7. trinn ved Utheim skole. Dette satte jeg stor pris på å få være med på, og lærdommen tar jeg med meg tilbake til rådhuset. De er svært dyktige, ungdommene.