Arne Grødahl regner med at ukas auksjon av Anja Cecilie Solviks syv bilder vil føre til at sykehusaksjonen vil ha over én million kroner på bok.