Kristiansund kommune startet rett når de begynte på opera- og kulturhuset. De laget et prosjekt som inneholdt alt. Da med tanke på at det er lettere å trekke ut ting av et prosjekt enn å legge til mht formspråk og kostnader.

Arkitektkonkurranse ble utlyst. Tre meget renommerte firma ble invitert. Firma som kunne kulturhus. Tre flotte forslag lagt på bordet. Danske F.C. Möllers forslag ble valgt.

Kulturhuset skulle inneholde både opera- og konferansesal. Hotell skulle bygges på Kirketomta sammen med parkeringsbygg i underkant. Thon Hotell Opera skulle være navnet.

Hotellet fikk et slankt og høyt formspråk. Markerte ut sentrum av kulturbyen. Hotell og kulturhus skulle bindes sammen med en glassbro over Langveien. Festiviteten var også ment å være en del av dette kultur- og konferansesentret. Thon selv var involvert og inspiserte Teten til bruk som konferansesal.

Komplekset skulle bli selve rosinen i Kristiansund sentrum. Tiltrekke seg konferanser, turister og cruiseturister på operabesøk. Ville nok blitt den store rosinen i sentrum i dag også etter Campus-introduksjonen på Devoldholmen.

Men hva skjedde så? Fylkesantikvaren ville ikke ha noen glassbro over Langveien. Hotellplanen smuldret bort. Konferansesalen forsvant. Alle de andre hotellene utvidet sin kapasitet som et forsvarsverk uten noen større samlende vyer for området. De store - men riktige - ukristiansundske tankene kollapset. Erna reduserte selvklart statens andel til prosjektet og med det fylkeskommunens.

Nå synes vi å stå igjen med et industribygg. Hadde vi startet her, ville vi kanskje sett oss fornøyd. Men ikke nå etter å ha lagt ned så mye energi, tanker og penger i prosjektet. Sett hvordan ting virkelig kunne blitt. Et prosjekt som søkte vekst både for sentrum, by og distrikt innenfor kultur og turisme.

Da er det framlagte prospektet ikke annet enn en gedigen kollaps.