Trygve Kvandseth lanserte for noen dager siden navnet Oasen på det nye kulturhuset i Kristiansund. Debatten har ikke latt vente på seg både for og imot navneforslaget. Andre steder i landet har vi eksempler på navn som Stormen i Bodø, Kilden i Kristiansand, Kimen i Stjørdal, Bølgen i Larvik, og slik sett vil Oasen i Kristiansund føye seg inn i denne rekken av navn som man i overført betydning kan brukes om skaping av kultur.

Oasen var fra gammelt av et knutepunkt for samferdsel i ørkenen, et sted man kunne få påfyll av nødvendige ting som mat og drikke, og ikke minst utveksle nyheter med andre reisende. Oasen var et sted man kunne hvile ut fra en strabasiøs reise og samle nye krefter. Betegnelsen oase brukes om områder med rikere vekstliv enn omgivelsene, og i overført betydning kan man etter min mening bruke navnet Oasen på kulturhuset, et sted hvor ulike mennesker møtes og skaper kulturell vekst ved utveksling av kunnskap, erfaring og opplevelser.

Les også

Er Kristiansund en ørken?