Når en baby ventes, blir navnet diskutert. Dette gjelder også det nye kulturhuset i Kristiansund. Personlig foreslår jeg at det får navnet Kulturhuset Klippfisken. Begrunnelsene er følgende:

1. Navnet har alliterasjon, dvs. K som første bokstav i ordet kulturhuset og i ordet klippfisken.

2. Navnet konnoterer resultater som krever stor innsats, noe den tidligere klippfiskproduksjonen i Kristiansund gjorde, og noe kulturprodukter gjør.

3. Navnet til en institusjon i en by kan skape interesse for flere artefakter i byen. F.eks. kan betegnelsen Kulturhuset Klippfisken føre fastboende og turister til statuene på Piren. Den kan lede dem videre til klippfiskinspirerte varer fra Levende Vågen.

4. Betegnelsen kan også skape synergieffekt ved å øke oppmerksomheten omkring en annen, etterlengtet baby. Det er Campus Kristiansund jeg sikter til. Så vidt jeg forstår, vil sistnevnte bl.a. gi havrelatert utdanning.

Forhåpentligvis vil flere personer av begge kjønn offentliggjøre forslag til navn på det nye kulturhuset i Kristiansund.

Les også

Er Kristiansund en ørken?

Les også

Kulturhuset Oasen