Mer familiepreg over TingvollRock

TingvollRock 2019 får en profil mer rettet mot ungdom og familie enn hva tilfellet har vært for de to første festivalene.