På St. Olav for å overrekke konsertoverskuddet

Overskuddet etter Toril Moes konsert i Surnadal 8. september ble på over 100.000 kroner. Onsdag var hun i Trondheim for å overrekke gaven.