Setter navnene på kartet: - Ekstremt viktig lokalhistorie

Utflyttet surnadaling Ola J. Holten har over lang tid laget en oversikt av navn på plasser, høler og bekker langs elva Surna. Fredag ble arbeidet avduket i form av et 2,5 meter lang og 50 centimeter høyt kart.