Halvdan Sivertsen til grendehuset

KOMMER: Halvdan Sivertsen kommer til Bøfjorden 7. september.

KOMMER: Halvdan Sivertsen kommer til Bøfjorden 7. september. Foto:

Leikarvollen Scene slår på stortromma igjen!

DEL

Kay Edvin Sættem Nessæther er ikke beskjeden av seg når han på vegne av Leikarvollen Scene i Bøfjorden nå kan røpe at Halvdan Sivertsen er neste store artist som kommer på besøk til Bøfjorden grendehus.

Sist høst var det Odd Nordstoga som sto på scenen foran et nesten fullsatt forsamlingshus. Nå søker Nessæther kommunen om sponsorstøtte på 15.000 kroner til konsert med den populære bodøværingen som kommer til Bøfjorden 7. september.

Kostnadene er beregnet til i overkant av 100.000 kroner. Rådmannen er positiv til søknaden, men mener ut fra en totalvurdering at det får greie seg med sponsorpakke på 5.000 kroner bevilget over kommunens næringsfond.

Vurderingen er slik:

«Leikarvollen Scene tek dette konsert-initiativet ut frå musikkinteresse samt for å skape aktivitet og attraktivitet til bygda. For at dette arrangementet skal falle innafor vedtektene til næringsfondet, må ein sjå saka som ei sponsor/profilering-sak samt at saka har eit element av bulyst i seg. Søknaden fell derfor innafor bruken av næringsfond. Når det gjeld eventuell deltaking og storleik på slik støtte, vil ein måtte sjå dette i samanheng med andre og beslekta saker der næringsfondet har vorte omsøkt. Ut frå ei slik vurdering og i tråd med delegert fullmakt gjer rådmannen slik vedtak:

Surnadal kommune kjøper sponsorpakke for kr. 5.000,- til Leikarvollen Scene sin konsert med Halvdan Sivertsen».

Artikkeltags