- Fråhaldsrørsla og edruskapshistoria fortener merksemd

Eivind Hasle med bok om fråhaldsrørsla og edruskapshistoria i Møre og Romsdal.