Same-Thorkell: – Fint at noen våger å lage nytt

– Det er viktig at noen satser på nyskrevet, norsk musikkteater, sier Erik Wenberg Jacobsen, som i sommer er tilbake som same-Thorkell i «Lady Arbuthnott – frua på Elverhøy».