Varm og populær Grøvudalshelg

Av

Gratis konsert på setervollen var nytt av året i forbindelse med Grøvuhelg ved Inner Gammelsetra i Grøvudalen. Det viste seg å være et smart grep.