Avdekket ny og spennende norgeshistorie

Av

Bit for bit avdekkes ny og spennende Norgeshistorie på Edøya. Sentralt i dette arbeidet står Kulisteinen.