I en pressemelding (12. november) fra Møre og Romsdal fylkeskommune opplyses det at fylkeskulturprisen 2018 går til Smøla Janitsjarorkester som beskrives som en kulturell drivkraft i en liten kommune.

«Kultur- og folkehelseutvalet vedtok samrøystes å gje fylkeskulturprisen for 2018 til Smøla Janitsjarorkester» heter det i skrivet.

Orkesteret som ble stiftet i mars 1981 beskrives av fylkeskommunen som et av Møre og Romsdals fremste janitsjarorkester.

«Dei bygger bevist nordmørsk identitet og samhald, og rekrutterer nye medlemmer heile tida» heter det i pressemeldingen.

Stolthet og identitet

Videre i skrivet understrekes det at Smøla Janitsjarorkester kan vise til et sterkt lokalt og regionalt engasjement, og som en viktig kulturbærer for regionen. Ikke minst markerer de seg hvert år under arrangementet «Smølabonan» i Kristiansund som farger byen og som avsluttes med konsert i Braatthallen.

– Det er gledeleg å kunne gratulere Smøla Janitsjarorkester med fylkeskulturprisen, spesielt sidan 2018 er korpsrøyrsla sitt år, sier leder av kultur- og folkehelseutvalet, Marit Nerås Krogsæter.

Hun legger til at tildelingen også er en stor honnør til korpsene i Møre og Romsdal, da disse samlet sett legger ned en stor innsats gjennom hele året.

– Gjennom si verksemd fremmar dei tilhøyrsle, stoltheit og identitet i lokalsamfunna våre, avslutter Krogsæter.

Prisen til Smøla Janitsjarorkester vil bli delt ut under åpningen av fylkestinget i Molde, mandag 10. desember.