Digitaliserer historien på Smøla

Vil gjenskape gjenstander og arkeologiske funn som befinner seg i privat eie.