Nå er arbeidet med gammelveien i gang

Inntil 500 meter av vei fra middelalderen skal gjenskapes. Og på sikt planlegges det sammenhengende tursti på over tre kilometer med bilfri adgang fra byggefeltet like ved.