Har søkt om å få bruke Kulturfabrikken

Det haster å få på plass midlertidig brukstillatelse for Kulturfabrikken, hvor det skal arrangeres konferanse i neste uke.