Bygger boder for å skape liv og røre

Gir folk muligheten til å lage liv og røre under cruisebesøk og marked.